onsdag 12. desember 2012

Toalettvesker

Trykk av Nemi skal dekoreres på 3 toalettmapper. Nå skal de overføres til mønsterdelene. Noen er "hele" og noen klippes ut. På bildet under er to hoder klippet ut og limes på det som skal bli baksiden av toalettmappen. De skal applikeres på


Her vises mønsterdelene, bakside og forsiden (som er lengst bak)


Det blir tilsammen 3 stk toalettmapper. Her ligger mønsterdelene klare til og sys sammen. Til venstre, en liten, en mellom (i midten)  og en stor mappe (til høyre)
1 kommentar: